Dofinansowanie

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE ?

Dzięki refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia każdy ubezpieczony może otrzymać przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze według określonego limitu. W zależności od rodzaju schorzenia : raz na 3 lub 5 lat dotyczy ortopedii i niektórych środków pomocniczych lub comiesięcznie - dotyczy jednorazowych środków pomocniczych np. pielucho majtki .

Lekarz wypisuje zlecenie ( wniosek ) na zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze, które należy potwierdzić w biurze RUM właściwym dla miejsca zamieszkania. Do potwierdzenia zlecenia niezbędny jest dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne. Następnie z potwierdzonym zleceniem należy udać się do sklepu medycznego po odbiór sprzętu. Adresy naszych sklepów znajdziecie Państwo w zakładce : KONTAKT.

Ważne ! Potwierdzone zlecenie ma określoną ważność ! Proszę przestrzegać daty określonej przez NFZ na realizację zlecenia.

Jeżeli odbioru sprzętu dokonuje w imieniu ubezpieczonego inna osoba musi znać swój numer PESEL ( lub posiadać przy sobie dokument tożsamości z tymże numerem ) a w przypadku odbioru sprzętu ortopedycznego i niektórych środków pomocniczych musi mieć upoważnienie na odbiór sprzętu wystawione przez ubezpieczonego.

TO PAŃSTWO DECYDUJECIE, U KTÓREGO ŚWIADCZENIODAWCY ZREALIZUJECIE ZLECENIE ( WNIOSEK ) NA KONKRETNY SPRZĘT. NIEKTÓRZY LEKARZE SUGERUJĄ CZY WRĘCZ NAKAZUJĄ PACJENTOWI GDZIE MA SIĘ ZAOPATRZYĆ. SĄ TO PRAKTYKI NIEDOZWOLONE !

Osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON na zakup sprzętu rehabilitacyjnego lub przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocniczych. W ramach działalności tej instytucji ubezpieczony może otrzymać refundację nawet do 150 % limity NFZ. Funduszami PFRON dysponują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, w których składa się odpowiednie dokumenty.

Więcej informacji na te i inne tematy uzyskacie Państwo dzwoniąc

pod darmowy numer naszej infolinii : 0-800 700 787

Piano Teacher Singapore | Corporate Gifts Singapore | Seo Services | Meeting room for rent | How to lose thigh fat | Home Tuition Singapore